Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
91 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Богширгынхон Alauda Alauda Дэлгэрэнгүй
92 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Богширгынхон Жиргэмэл Alaudala Дэлгэрэнгүй
93 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Шөнийн эрвээхэй Albocosta Albocosta Дэлгэрэнгүй
94 Хөвчтөн Шувуу Зүсэгтэн Шогширынхон Шогшир Alcedo Дэлгэрэнгүй
95 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Бугынхан Хандгай Alces Дэлгэрэнгүй
96 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Төөлүүрч эрвээхэй Alcis Alcis Дэлгэрэнгүй
97 Хөвчтөн Шувуу Тахиатан Гургуулынхан Хахилаг Alectoris Дэлгэрэнгүй
98 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Богино далавчит цох Aleochara Aleochara Дэлгэрэнгүй
99 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Бутлагч цох Aletinus Aletinus Дэлгэрэнгүй
100 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Алагдаахай Allactaga Дэлгэрэнгүй