Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
91 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Өчүүхэн цох Troglops Troglops Дэлгэрэнгүй
92 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Урагчиныхан Урагчин Troglodytes Дэлгэрэнгүй
93 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Өчүүхэн цох Troglocollops Troglocollops Дэлгэрэнгүй
94 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Pisauridae Trochosa Trochosa Дэлгэрэнгүй
95 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Philodromidae Trochosa Trochosa Дэлгэрэнгүй
96 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Мөөгний цох Tritoma Tritoma Дэлгэрэнгүй
97 Дугариг хорхой Enoplea Triplonchida Tripylidae Tripyla Tripyla Дэлгэрэнгүй
98 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Гурамсан эрээлж Triplophysa Дэлгэрэнгүй
99 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Мөлхөө эрвээхэй Triphysa Triphysa Дэлгэрэнгүй
100 Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Хомноотынхон Хөгчүү Tringa Дэлгэрэнгүй