Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
91 Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Дэглийнхэн Зашин Nycticorax Дэлгэрэнгүй
92 Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Билүүсийнхэн Халбагант Platalea Дэлгэрэнгүй
93 Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Билүүсийнхэн Threskiornis Threskiornis Дэлгэрэнгүй
94 Хөвчтөн Шувуу Өрөвтастан Өрөвтасынхан Өрөвтас Ciconia Дэлгэрэнгүй
95 Хөвчтөн Шувуу Галуутан Нугасныхан Хун Cygnus Дэлгэрэнгүй
96 Хөвчтөн Шувуу Галуутан Нугасныхан Галуу Anser Дэлгэрэнгүй
97 Хөвчтөн Шувуу Галуутан Нугасныхан Ангир Tadorna Дэлгэрэнгүй
98 Хөвчтөн Шувуу Галуутан Нугасныхан Нугас Anas Дэлгэрэнгүй
99 Хөвчтөн Шувуу Галуутан Нугасныхан Шумбуур Aythya Дэлгэрэнгүй
100 Хөвчтөн Шувуу Галуутан Нугасныхан Уранхажин Aix Дэлгэрэнгүй