Амьтны төрөл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Arthropoda - Үе хөлтөн - Arthropods - Членистоногие
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: von Siebold, 1848
Ангийн нэр: Insecta - Шавж - Insects - Насекомые
Ангийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Багийн нэр: Coleoptera - Хатуу далавчтан
Овгийн нэр: Cerambycidae - Эвэрт цох
Овгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Latreille, 1802
Төрлийн нэр: Acanthocinus - Acanthocinus
Төрлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Dejean, 1821
Буцах