Амьтны төрөл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Chordata - Хөвчтөн - Chordates - Хордовые
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Haeckel, 1874
Ангийн нэр: Actinopterygii - Яст загас - Osteichthyes - Лучепёрые рыбы
Ангийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Klein, 1885
Багийн нэр: Cypriniformes - Мөрөгтөн
Овгийн нэр: Cyprinidae - Мөрөгийхөн
Төрлийн нэр: Abramis - Зоодой
Буцах