Амьтны төрөл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Fungi - Бичил биетэн
Хүрээний нэр: Zygomycota - Zygomycota
Ангийн нэр: Incertae sedis - Incertae sedis
Багийн нэр: Mucorales - Mucorales
Овгийн нэр: Cunninghamellaceae - Cunninghamellaceae
Төрлийн нэр: Absidia - Absidia
Буцах