Амьтны төрөл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Chordata - Хөвчтөн - Chordates - Хордовые
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Haeckel, 1874
Ангийн нэр: Aves - Шувуу - Birds - Птицы
Ангийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Багийн нэр: Passeriformes - Боршувуутан
Овгийн нэр: Fringillidae - Бужиргынхан
Төрлийн нэр: Acanthis - Цэгцүүхэй - Linnet
Буцах