Амьтны төрөл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Arthropoda - Үе хөлтөн - Arthropods - Членистоногие
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: von Siebold, 1848
Ангийн нэр: Insecta - Шавж - Insects - Насекомые
Ангийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Багийн нэр: Coleoptera - Хатуу далавчтан
Овгийн нэр: Elateridae - Няслуур цох
Овгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Leach, 1815
Төрлийн нэр: Zorochros - Zorochros
Төрлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: C. G. Thomson, 1859
Буцах