Амьтны төрөл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Chordata - Хөвчтөн - Chordates - Хордовые
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Haeckel, 1874
Ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Ангийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Багийн нэр: Rodentia - Мэрэгчтэн
Овгийн нэр: Sciuridae - Хэрэмнийхэн
Төрлийн нэр: Spermophilus - Зурам - Squirrel
Төрлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Büchner, 1888
Буцах