Мэргэжлийн байгууллага
Хайлтын хэсэг
Мэргэжлийн байгууллагын нэр Эрхийн дугаар Эрх олгосон огноо Эрх дуусах огноо Эрх авсан чиглэл
31 Хустайн цогцолборт газар төв ТББ 2016/011 2016-04-29 2022-07-02 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
32 Эквайн тохой ХХК 170621 2019-10-29 2022-10-29 Ан агнуурын ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй
33 Эрдэнэ согоо ХХК 170581 2018-08-06 2021-08-06 Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт судалгааны ажил эрхлэх, Дэлгэрэнгүй