Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
1 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Өдөрч Acanthametropodidae Acanthametretopodidae Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Харцагатан Харцагынхан Accipitridae Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Хилэмтэн Хилэмийнхэн Acipenseridae Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Жинхэнэ царцаахай Acrididae Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Зэржигэнийхэн Acrocephalidae Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Дугариг хорхой Enoplea Dorylaimida Actinolaimidae Actinolaimidae Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Дугариг хорхой Chromadorea Diplostomida Acuariidae Acuariidae Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Acuariidae  Acuariidae  Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Дугариг хорхой Chromadorea Strongylida Acuariidae  Acuariidae  Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Сүүлт хөхбухынхан Aegithalidae Дэлгэрэнгүй