Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
1 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Өдөрч Acanthametropodidae Acanthametretopodidae Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Дугариг хорхой Enoplea Dorylaimida Actinolaimidae Actinolaimidae Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Дугариг хорхой Chromadorea Diplostomida Acuariidae Acuariidae Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Acuariidae  Acuariidae  Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Дугариг хорхой Chromadorea Strongylida Acuariidae  Acuariidae  Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Agelenidae Agelenidae Дэлгэрэнгүй
7 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Jahnulales Aliquandostipitaceae Aliquandostipitaceae Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Amabiliidae Amabiliidae Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Amaurobiidae Amaurobiidae Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Өдөрч Ameletidae Ameletidae Дэлгэрэнгүй