Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
1 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Яралжийнхан Cobitidae Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Харцагатан Явлагийнхан Pandionidae Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Ээтэнгийнхэн Recurvirostridae Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эуцинетид/ Хавтай гуят/ цох Eucnemidae Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эуцинетид/ Хавтай гуят/ цох Eucinetidae Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Balitoridae Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Хос далавчтан Эрлэгийнхтэн Asilidae Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эриринид цох Erirhinidae Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Эребидийн овог Erebidae Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Эргүүбортон Эргүүборынхон Caprimulgidae Дэлгэрэнгүй