Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
1 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Яргайтан Хулдынхан Salmonidae Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Яргайтан Хадрангийхан Thymallidae Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Яргайтан Цагаасагынхан Coregonidae Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Эргүүбортон Эргүүборынхон Caprimulgidae Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Эвэр хошуутан Өвөөлжийнхөн Upupidae Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Шунгууртан Шунгуурынхан Podicipedidae Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Дерикоритид Dericorythidae Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Цөлийн царцаа Pamphagidae Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Жинхэнэ царцаахай Acrididae Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Пиргоморфид Pyrgomorphidae Дэлгэрэнгүй