Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
1 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Цурхайтан Цурхайнхан Esocidae Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Яргайтан Хулдынхан Salmonidae Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Цулбууртан Цулбууртынхан Siluridae Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Cyprinidae Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Яргайтан Цагаасагынхан Coregonidae Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Яргайтан Хадрангийхан Thymallidae Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Balitoridae Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Хилэмтэн Хилэмийнхэн Acipenseridae Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Яралжийнхан Cobitidae Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Сагамхайтан Гутаарынхан Lotidae Дэлгэрэнгүй