Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
1 Амьтан Цагираг хорхой Хануур хорхой Arhynchobdellida  Erpobdellidae Erpobdellidae Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Цагираг хорхой Хануур хорхой Rhynchobdellida Glossiphoniidae Glossiphoniidae Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Цагираг хорхой Хануур хорхой Rhynchobdellida Piscicolidae Piscicolidae Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Минжнийхэн Castoridae Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Arvicolinae Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Muridae Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Cricetidae Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Хөгтийнхөн Glareolidae Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Хайлганыхан Stercorariidae Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Ээтэнгийнхэн Recurvirostridae Дэлгэрэнгүй