Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
1 Archaea Euryarchaeota Halobacteria Halobacteriales Halobacteriaceae Halobacteriaceae Дэлгэрэнгүй
2 Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Bradyrhizobiaceae Bradyrhizobiaceae Дэлгэрэнгүй
3 Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Phyllobacteriaceae Phyllobacteriaceae Дэлгэрэнгүй
4 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Brevibacteriaceae Brevibacteriaceae Дэлгэрэнгүй
5 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Dermacoccaceae Dermacoccaceae Дэлгэрэнгүй
6 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nocardiopsaceae Nocardiopsaceae Дэлгэрэнгүй
7 Bacteria Firmicutes Bacilli Bacillales Paenibacillaceae Paenibacillaceae Дэлгэрэнгүй
8 Bacteria Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Comamonadaceae Comamonadaceae Дэлгэрэнгүй
9 Bacteria Firmicutes Bacilli Bacillales Bacillaceae Bacillaceae Дэлгэрэнгүй
10 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Cryptosporangiaceae Cryptosporangiaceae Дэлгэрэнгүй