Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
1 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Tricholomataceae Tricholomataceae Дэлгэрэнгүй
2 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Gloeophyllales Gloeophyllaceae Gloeophyllaceae Дэлгэрэнгүй
3 Бичил биетэн Ascomycota Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
4 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Psathyrellaceae Psathyrellaceae Дэлгэрэнгүй
5 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Cantharellales Hydnaceae Hydnaceae Дэлгэрэнгүй
6 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Corticiales Corticiaceae Corticiaceae Дэлгэрэнгүй
7 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Amphisphaeriales Phlogicylindriaceae Phlogicylindriaceae Дэлгэрэнгүй
8 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
9 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Strophariaceae Strophariaceae Дэлгэрэнгүй
10 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Hymenochaetales Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй