Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
81 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Capnodiales Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
82 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Dothideales Saccotheciaceae Dothideaceae Дэлгэрэнгүй
83 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Coniothyriaceae Coniothyriaceae Дэлгэрэнгүй
84 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Cucurbitariaceae Cucurbitariaceae Дэлгэрэнгүй
85 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Didymellaceae Didymellaceae Дэлгэрэнгүй
86 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Lentitheciaceae Lentitheciaceae Дэлгэрэнгүй
87 Бичил биетэн Basidiomycota Microbotryomycetes Sporidiobolales Pichiaceae Pichiaceae Дэлгэрэнгүй
88 Бичил биетэн Ascomycota Leotiomycetes Helotiales Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
89 Бичил биетэн Ascomycota Leotiomycetes Incertae sedis Myxotrichaceae Myxotrichaceae Дэлгэрэнгүй
90 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Hypocreales Nectriaceae Nectriaceae Дэлгэрэнгүй