Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
81 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Зэржигэнийхэн Phylloscopidae Дэлгэрэнгүй
82 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Бөлбөлийнхөн Pycnonotidae Дэлгэрэнгүй
83 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Задуулайхан Regulidae Дэлгэрэнгүй
84 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Тодолынхон Sturnidae Дэлгэрэнгүй
85 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Урагчиныхан Troglodytidae Дэлгэрэнгүй
86 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Талтирааныхан Zosteropidae Дэлгэрэнгүй
87 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Энхэтбялзуухайнхан Bombycillidae Дэлгэрэнгүй
88 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Харцагатан Харцагынхан Accipitridae Дэлгэрэнгүй
89 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Харцагатан Явлагийнхан Pandionidae Дэлгэрэнгүй
90 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Эвэр хошуутан Өвөөлжийнхөн Upupidae Дэлгэрэнгүй