Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
71 Бичил биетэн Chytridiomycota Chytridiomycetes Rhizophydiales Rhizophydiaceae Rhizophydiaceae Дэлгэрэнгүй
72 Бичил биетэн Chytridiomycota Chytridiomycetes Spizellomycetales Spizellomycetaceae Spizellomycetaceae Дэлгэрэнгүй
73 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Mucorales Cunninghamellaceae Cunninghamellaceae Дэлгэрэнгүй
74 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Mucorales Lichtheimiaceae Lichtheimiaceae Дэлгэрэнгүй
75 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Mucorales Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
76 Бичил биетэн Basidiomycota Microbotryomycetes Sporidiobolales Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
77 Бичил биетэн Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Pichiaceae Pichiaceae Дэлгэрэнгүй
78 Бичил биетэн Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Wickerhamomycetaceae Wickerhamomycetaceae Дэлгэрэнгүй
79 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Mucorales Rhizopodaceae Rhizopodaceae Дэлгэрэнгүй
80 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Calosphaeriales Pleurostomataceae Pleurostomataceae Дэлгэрэнгүй