Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
71 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Боршувууныхан Passeridae Дэлгэрэнгүй
72 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Хэрээнийхэн Corvidae Дэлгэрэнгүй
73 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Зэржигэнийхэн Acrocephalidae Дэлгэрэнгүй
74 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Calcariidae Calcariidae Дэлгэрэнгүй
75 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Авгалдайчынхан Campephagidae Дэлгэрэнгүй
76 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Бялзуумарынхан Certhiidae Дэлгэрэнгүй
77 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Доронгынхон Dicruridae Дэлгэрэнгүй
78 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Зэржигэнийхэн Locustellidae Дэлгэрэнгүй
79 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Шаргачийнхан Oriolidae Дэлгэрэнгүй
80 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Талтирааныхан Panuridae Дэлгэрэнгүй