Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
61 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Incertae sedis Pseudeurotiaceae Pseudeurotiaceae Дэлгэрэнгүй
62 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Incertae sedis Eremomycetaceae Eremomycetaceae Дэлгэрэнгүй
63 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Amphisphaeriales Phlogicylindriaceae Phlogicylindriaceae Дэлгэрэнгүй
64 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
65 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Strophariaceae Strophariaceae Дэлгэрэнгүй
66 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Psathyrellaceae Psathyrellaceae Дэлгэрэнгүй
67 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Corticiales Corticiaceae Corticiaceae Дэлгэрэнгүй
68 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Gloeophyllales Gloeophyllaceae Gloeophyllaceae Дэлгэрэнгүй
69 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae Polyporaceae Дэлгэрэнгүй
70 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Eurotiales Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй