Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
61 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Хайруулдайнхан Prunellidae Дэлгэрэнгүй
62 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Хөөндэйнхэн Turdidae Дэлгэрэнгүй
63 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Зэржигэнийхэн Sylviidae Дэлгэрэнгүй
64 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Намнаахайнхан Muscicapidae Дэлгэрэнгүй
65 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Сүүлт хөхбухынхан Aegithalidae Дэлгэрэнгүй
66 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Ураншувууныхан Remizidae Дэлгэрэнгүй
67 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Хөхбухынхан Paridae Дэлгэрэнгүй
68 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Тоншголжиныхон Sittidae Дэлгэрэнгүй
69 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Хөмрөгийнхөн Emberizidae Дэлгэрэнгүй
70 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Бужиргынхан Fringillidae Дэлгэрэнгүй