Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
51 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Coniothyriaceae Coniothyriaceae Дэлгэрэнгүй
52 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Cucurbitariaceae Cucurbitariaceae Дэлгэрэнгүй
53 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Didymellaceae Didymellaceae Дэлгэрэнгүй
54 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Lentitheciaceae Lentitheciaceae Дэлгэрэнгүй
55 Бичил биетэн Basidiomycota Microbotryomycetes Sporidiobolales Pichiaceae Pichiaceae Дэлгэрэнгүй
56 Бичил биетэн Ascomycota Leotiomycetes Helotiales Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
57 Бичил биетэн Ascomycota Leotiomycetes Incertae sedis Myxotrichaceae Myxotrichaceae Дэлгэрэнгүй
58 Бичил биетэн Ascomycota Leotiomycetes Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
59 Бичил биетэн Ascomycota Pezizomycetes Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
60 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Phaeosphaeriaceae Phaeosphaeriaceae Дэлгэрэнгүй