Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
51 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Ураацайтан Ураацайнхан Apodidae Дэлгэрэнгүй
52 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Зүсэгтэн Шогширынхон Alcedinidae Дэлгэрэнгүй
53 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Зүсэгтэн Зөгийчийнхөн Meropidae Дэлгэрэнгүй
54 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Зүсэгтэн Зүсэгийнхэн Coraciidae Дэлгэрэнгүй
55 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Тоншуултан Тоншуулынхан Picidae Дэлгэрэнгүй
56 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Богширгынхон Alaudidae Дэлгэрэнгүй
57 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Хараацайныхан Hirundinidae Дэлгэрэнгүй
58 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Цэгцгийнхэн Motacillidae Дэлгэрэнгүй
59 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Дунхайнхан Laniidae Дэлгэрэнгүй
60 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Харзлайнхан Cinclidae Дэлгэрэнгүй