Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
521 Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Bradyrhizobiaceae Bradyrhizobiaceae Дэлгэрэнгүй
522 Archaea Euryarchaeota Halobacteria Halobacteriales Halobacteriaceae Halobacteriaceae Дэлгэрэнгүй