Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
41 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Mucorales Cunninghamellaceae Cunninghamellaceae Дэлгэрэнгүй
42 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Mucorales Lichtheimiaceae Lichtheimiaceae Дэлгэрэнгүй
43 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Mucorales Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
44 Бичил биетэн Basidiomycota Microbotryomycetes Sporidiobolales Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
45 Бичил биетэн Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Pichiaceae Pichiaceae Дэлгэрэнгүй
46 Бичил биетэн Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Wickerhamomycetaceae Wickerhamomycetaceae Дэлгэрэнгүй
47 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Mucorales Rhizopodaceae Rhizopodaceae Дэлгэрэнгүй
48 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Capnodiales Cladosporiaceae Cladosporiaceae Дэлгэрэнгүй
49 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Capnodiales Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
50 Бичил биетэн Ascomycota Leotiomycetes Incertae sedis Myxotrichaceae Myxotrichaceae Дэлгэрэнгүй