Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
41 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Ээтэнгийнхэн Recurvirostridae Дэлгэрэнгүй
42 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Хөгтийнхөн Glareolidae Дэлгэрэнгүй
43 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Хайлганыхан Stercorariidae Дэлгэрэнгүй
44 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Цахлайнхан Laridae Дэлгэрэнгүй
45 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Шивнүүрийнхэн Turnicidae Дэлгэрэнгүй
46 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Шарандангийнхан Burhinidae Дэлгэрэнгүй
47 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Тагтаатан Тагтааныхан Columbidae Дэлгэрэнгүй
48 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хөхөөтөн Хөхөөнийхөн Cuculidae Дэлгэрэнгүй
49 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Уультан Уулийнхан Strigidae Дэлгэрэнгүй
50 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Эргүүбортон Эргүүборынхон Caprimulgidae Дэлгэрэнгүй