Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
31 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Amphisphaeriales Phlogicylindriaceae Phlogicylindriaceae Дэлгэрэнгүй
32 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
33 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Strophariaceae Strophariaceae Дэлгэрэнгүй
34 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Psathyrellaceae Psathyrellaceae Дэлгэрэнгүй
35 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Corticiales Corticiaceae Corticiaceae Дэлгэрэнгүй
36 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Gloeophyllales Gloeophyllaceae Gloeophyllaceae Дэлгэрэнгүй
37 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae Polyporaceae Дэлгэрэнгүй
38 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Steccherinaceae Steccherinaceae Дэлгэрэнгүй
39 Бичил биетэн Chytridiomycota Chytridiomycetes Rhizophydiales Rhizophydiaceae Rhizophydiaceae Дэлгэрэнгүй
40 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Cucurbitariaceae Cucurbitariaceae Дэлгэрэнгүй