Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
31 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Билүүсийнхэн Threskiornithidae Дэлгэрэнгүй
32 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Өрөвтастан Өрөвтасынхан Ciconiidae Дэлгэрэнгүй
33 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Галуутан Нугасныхан Anatidae Дэлгэрэнгүй
34 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Шонхортон Шонхорынхон Falconidae Дэлгэрэнгүй
35 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Тахиатан Гургуулынхан Phasianidae Дэлгэрэнгүй
36 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Тогоруутан Тогоруу Gruidae Дэлгэрэнгүй
37 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Тогоруутан Түнжүүрийнхэн Rallidae Дэлгэрэнгүй
38 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Хараалжирынхан Rostratulidae Дэлгэрэнгүй
39 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Хиазатынхан Charadriidae Дэлгэрэнгүй
40 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Хомноотынхон Scolopacidae Дэлгэрэнгүй