Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
21 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae Polyporaceae Дэлгэрэнгүй
22 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Steccherinaceae Steccherinaceae Дэлгэрэнгүй
23 Бичил биетэн Chytridiomycota Chytridiomycetes Rhizophydiales Rhizophydiaceae Rhizophydiaceae Дэлгэрэнгүй
24 Бичил биетэн Chytridiomycota Chytridiomycetes Spizellomycetales Spizellomycetaceae Spizellomycetaceae Дэлгэрэнгүй
25 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Mucorales Cunninghamellaceae Cunninghamellaceae Дэлгэрэнгүй
26 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Mucorales Lichtheimiaceae Lichtheimiaceae Дэлгэрэнгүй
27 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Mucorales Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
28 Бичил биетэн Basidiomycota Microbotryomycetes Sporidiobolales Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
29 Бичил биетэн Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Pichiaceae Pichiaceae Дэлгэрэнгүй
30 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Botryosphaeriales Planistromellaceae Planistromellaceae Дэлгэрэнгүй