Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
11 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Incertae sedis Peniophoraceae Peniophoraceae Дэлгэрэнгүй
12 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
13 Бичил биетэн Chytridiomycota Chytridiomycetes Rhizophydiales Rhizophydiaceae Rhizophydiaceae Дэлгэрэнгүй
14 Бичил биетэн Chytridiomycota Chytridiomycetes Spizellomycetales Spizellomycetaceae Spizellomycetaceae Дэлгэрэнгүй
15 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Amphisphaeriales Phlogicylindriaceae Phlogicylindriaceae Дэлгэрэнгүй
16 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
17 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Strophariaceae Strophariaceae Дэлгэрэнгүй
18 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Psathyrellaceae Psathyrellaceae Дэлгэрэнгүй
19 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Corticiales Corticiaceae Corticiaceae Дэлгэрэнгүй
20 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Mucorales Lichtheimiaceae Lichtheimiaceae Дэлгэрэнгүй