Амьтны овог дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Chordata - Хөвчтөн - Chordates - Хордовые
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Haeckel, 1874
Ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Ангийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Багийн нэр: Soricomorpha - Шавьж идэштэн
Овгийн нэр: Talpidae - Чацуулин
Буцах