Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
11 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туулайтан Туулай Leporidae Дэлгэрэнгүй
12 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Зараатан Зараа Erinaceidae Дэлгэрэнгүй
13 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Soricidae Дэлгэрэнгүй
14 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Шавьж идэштэн Чацуулин Talpidae Дэлгэрэнгүй
15 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Vespertilionidae Дэлгэрэнгүй
16 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Felidae Дэлгэрэнгүй
17 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Canidae Дэлгэрэнгүй
18 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Mustelidae Дэлгэрэнгүй
19 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Баавгай Ursidae Дэлгэрэнгүй
20 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туурайтан Адууныхан Equidae Дэлгэрэнгүй