Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
91 Бичил биетэн Ascomycota Pezizomycetes Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
92 Бичил биетэн Ascomycota Pezizomycetes Incertae sedis Chaetomellaceae Chaetomellaceae Дэлгэрэнгүй
93 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Leptosphaeriaceae Leptosphaeriaceae Дэлгэрэнгүй
94 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Montagnulaceae Montagnulaceae Дэлгэрэнгүй
95 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Incertae sedis Pseudeurotiaceae Pseudeurotiaceae Дэлгэрэнгүй
96 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Incertae sedis Eremomycetaceae Eremomycetaceae Дэлгэрэнгүй
97 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Chaetothyriales Cyphellophoraceae Cyphellophoraceae Дэлгэрэнгүй
98 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Chaetothyriales Herpotrichiellaceae Herpotrichiellaceae Дэлгэрэнгүй
99 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Onygenales Onygenaceae Onygenaceae Дэлгэрэнгүй
100 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Incertae sedis Cephalothecaceae Cephalothecaceae Дэлгэрэнгүй