Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
91 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Тоодогтон Тоодгийнхон Otididae Дэлгэрэнгүй
92 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Налтан Налынхан Phoenicopteridae Дэлгэрэнгүй
93 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Ногтруутан Ногтрууныхан Pteroclidae Дэлгэрэнгүй
94 Амьтан Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлтэй хоёр нутагтан Гүлмэр Hynobiidae Дэлгэрэнгүй
95 Амьтан Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Бах Bufonidae Дэлгэрэнгүй
96 Амьтан Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Модны мэлхий Hylidae Дэлгэрэнгүй
97 Амьтан Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Өвсний мэлхий Ranidae Дэлгэрэнгүй
98 Амьтан Хөвчтөн Мөлхөгч Хайрстан Геккон гүрвэл Gekkonidae Дэлгэрэнгүй
99 Амьтан Хөвчтөн Мөлхөгч Хайрстан Замба гүрвэл Agamidae Дэлгэрэнгүй
100 Амьтан Хөвчтөн Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл Lacertidae Дэлгэрэнгүй