Амьтны овог дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Fungi - Бичил биетэн
Хүрээний нэр: Basidiomycota - Basidiomycota
Ангийн нэр: Agaricomycetes - Agaricomycetes
Багийн нэр: Gloeophyllales - Gloeophyllales
Овгийн нэр: Gloeophyllaceae - Gloeophyllaceae
Буцах