Экспортлох, импортлох зөвшөөрөл
Хайлтын хэсэг
Экспортлогч, импортлогчийн нэр Зөвшөөрлийн төрөл Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл өгсөн он Зөвшөөрөл дуусах он
1 Шингэд ХХК Экспорт Г.11.001 2011-05-13 2011-06-13 Дэлгэрэнгүй
2 Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн Экспорт Г 11.006 2011-06-27 2011-08-01 Дэлгэрэнгүй
3 Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн Экспорт Г 11.005 2011-06-27 2011-08-01 Дэлгэрэнгүй
4 Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн Экспорт Г 11.007 2011-06-27 2011-08-01 Дэлгэрэнгүй
5 МУИС Биологи Биотехнологийн сургууль Экспорт Г 11.010 2011-07-06 2011-08-15 Дэлгэрэнгүй
6 МУИС Биологи Биотехнологийн сургууль Экспорт Г 11.011 2011-07-06 2011-08-15 Дэлгэрэнгүй
7 Билиг интернэшнл ХХК Экспорт Г 11.012 2011-07-28 2011-08-27 Дэлгэрэнгүй
8 ШУА Газарзүй-геоэкологийн хүрээлэн Экспорт Г 11.008 2011-06-28 2011-08-30 Дэлгэрэнгүй
9 МУИС Биологи Биотехнологийн сургууль Экспорт № Г 11.009 0000001 2011-09-01 Дэлгэрэнгүй
10 БОАЖЯам Экспорт Г 11.013 2011-08-05 2011-09-04 Дэлгэрэнгүй