Экспортлох, импортлох зөвшөөрөл
Хайлтын хэсэг
Экспортлогч, импортлогчийн нэр Зөвшөөрлийн төрөл Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл өгсөн он Зөвшөөрөл дуусах он
1 Орос ах ХХК Экспорт Г.11.002 2011-02-14 2015-03-23 Дэлгэрэнгүй
2 Нөхөд ХХК Экспорт Г.11.004 2011-03-01 2015-03-23 Дэлгэрэнгүй
3 Арслан бар ХХК Экспорт Г.11.003 2011-03-01 2015-03-23 Дэлгэрэнгүй
4 Шингэд ХХК Экспорт Г.11.001 2011-05-13 2011-06-13 Дэлгэрэнгүй
5 Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн Экспорт Г 11.007 2011-06-27 2011-08-01 Дэлгэрэнгүй
6 Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн Экспорт Г 11.006 2011-06-27 2011-08-01 Дэлгэрэнгүй
7 Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн Экспорт Г 11.005 2011-06-27 2011-08-01 Дэлгэрэнгүй
8 ШУА Газарзүй-геоэкологийн хүрээлэн Экспорт Г 11.008 2011-06-28 2011-08-30 Дэлгэрэнгүй
9 МУИС Биологи Биотехнологийн сургууль Экспорт Г 11.010 2011-07-06 2011-08-15 Дэлгэрэнгүй
10 МУИС Биологи Биотехнологийн сургууль Экспорт Г 11.011 2011-07-06 2011-08-15 Дэлгэрэнгүй