Экспортлох, импортлох зөвшөөрөл
Хайлтын хэсэг
Экспортлогч, импортлогчийн нэр Зөвшөөрлийн төрөл Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл өгсөн он Зөвшөөрөл дуусах он
1 Монголын байгаль хамгаалах биологийн нийгэмлэг Импорт 2012-06-20 2012-07-30 Дэлгэрэнгүй
2 Монголын байгаль хамгаалах биологийн нийгэмлэг Импорт 2012-04-13 2012-04-30 Дэлгэрэнгүй
3 Шинжлэх ухааны академийн ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн Экспорт 01/168 2017-06-29 Дэлгэрэнгүй
4 Ц.Ууганбаяр Экспорт 01/2243 2017-04-22 Дэлгэрэнгүй
5 Авралын эрэлд ХХК Экспорт 06/1960 2017-04-12 Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан асралт ХХК Экспорт 06/1961 2017-04-12 Дэлгэрэнгүй
7 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв Экспорт 06/1962 2017-04-12 Дэлгэрэнгүй
8 Ирвэс хамгаалах ТББ Экспорт 06/1963 2017-04-12 Дэлгэрэнгүй
9 Алтайн халиун буга ТББ Экспорт 06/2007 2017-04-13 Дэлгэрэнгүй
10 Зэрлэг амьтан судлах хамгаалах төв ТББ Экспорт 06/2008 2017-04-13 Дэлгэрэнгүй