Экспортлох, импортлох зөвшөөрөл
Хайлтын хэсэг
Экспортлогч, импортлогчийн нэр Зөвшөөрлийн төрөл Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл өгсөн он Зөвшөөрөл дуусах он
1 Орос ах ХХК Экспорт Г.11.002 2011-02-14 2015-03-23 Дэлгэрэнгүй
2 Арслан бар ХХК Экспорт Г.11.003 2011-03-01 2015-03-23 Дэлгэрэнгүй
3 Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн Экспорт Г 11.005 2011-06-27 2011-08-01 Дэлгэрэнгүй
4 Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн Экспорт Г 11.006 2011-06-27 2011-08-01 Дэлгэрэнгүй
5 Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн Экспорт Г 11.007 2011-06-27 2011-08-01 Дэлгэрэнгүй
6 Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн Экспорт Г.12.11 2012-08-03 2015-03-23 Дэлгэрэнгүй
7 Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн Экспорт Г.12.12 2012-08-03 2015-03-23 Дэлгэрэнгүй
8 Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн Экспорт ГА-18.003 2018-01-22 2018-02-22 Дэлгэрэнгүй
9 МУИС Биологи Биотехнологийн сургууль Экспорт № Г 11.009 0000001 2011-09-01 Дэлгэрэнгүй
10 МУИС Биологи Биотехнологийн сургууль Экспорт Г 11.010 2011-07-06 2011-08-15 Дэлгэрэнгүй