Экспортлох, импортлох зөвшөөрөл
Хайлтын хэсэг
Экспортлогч, импортлогчийн нэр Зөвшөөрлийн төрөл Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл өгсөн он Зөвшөөрөл дуусах он
51 Монгол Ранч ХХК Экспорт ГА-18.045 2018-08-28 2018-09-28 Дэлгэрэнгүй
52 Өгөөмөр сэлбэ ХХК Экспорт ГА-18.043 2018-08-27 2018-09-27 Дэлгэрэнгүй
53 Монгол улсын их сургууль Экспорт ГА-18.044 2018-08-27 2018-09-27 Дэлгэрэнгүй
54 Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Экспорт ГА-18.042 2018-08-06 2018-10-06 Дэлгэрэнгүй
55 Монгол улсын их сургууль Экспорт ГА-18.041 2018-07-24 2018-09-24 Дэлгэрэнгүй
56 Мөргөл-Элс ХХК Экспорт ГА-18.040 2018-07-23 2018-09-23 Дэлгэрэнгүй
57 ШУА Газарзүй-геоэкологийн хүрээлэн Экспорт ГА-18.038 2018-07-20 2018-09-20 Дэлгэрэнгүй
58 Нью жуулчин турс ХХК Экспорт ГА-18.038 2018-07-04 2018-08-04 Дэлгэрэнгүй
59 Нью жуулчин турс ХХК Экспорт ГА-18.037 2018-07-04 2018-08-04 Дэлгэрэнгүй
60 Нью жуулчин турс ХХК Экспорт ГА-18.036 2018-07-04 2018-08-04 Дэлгэрэнгүй