Экспортлох, импортлох зөвшөөрөл
Хайлтын хэсэг
Экспортлогч, импортлогчийн нэр Зөвшөөрлийн төрөл Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл өгсөн он Зөвшөөрөл дуусах он
31 Дорнод ан трейд ХХК Экспорт 180013 2018-11-17 2018-12-17 Дэлгэрэнгүй
32 Түүх археологийн хүрээлэн Экспорт 180011 2018-11-14 2018-12-14 Дэлгэрэнгүй
33 Мөргөл-Элс ХХК Экспорт 180010 2018-11-05 2018-12-05 Дэлгэрэнгүй
34 Номад аүд доор травел ххк Экспорт 180008 2018-10-26 2018-11-26 Дэлгэрэнгүй
35 Номад аүд доор травел ххк Экспорт 180007 2018-10-26 2018-11-26 Дэлгэрэнгүй
36 Номад аүд доор травел ххк Экспорт 180009 2018-10-26 2018-11-26 Дэлгэрэнгүй
37 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв Экспорт 180006 2018-10-22 2018-11-22 Дэлгэрэнгүй
38 Билэгт багана ХХК Экспорт 180005 2018-10-10 2018-11-10 Дэлгэрэнгүй
39 Хөдөө аж ахуйн их сургууль Экспорт 180004 2018-10-09 2018-11-09 Дэлгэрэнгүй
40 Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Экспорт 180002 2018-09-25 2018-10-25 Дэлгэрэнгүй