Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Натурал Ай Эн Эн ХХК
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Натурал Ай Эн Эн ХХК
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрлийн дугаар: ГА-17.058
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2017-12-21
Нэвтрүүлэх боомтын нэр: Буянт-Ухаа
Гадаад улсын нэр: АНУ
Буцах