Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Мат аутдоор сафарис ххк
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Мат аутдоор сафарис ххк
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрлийн дугаар: ГА-17.057
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2017-12-21
Нэвтрүүлэх боомтын нэр: Буянт-Ухаа
Гадаад улсын нэр: АНУ
Буцах