Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Мат аутдоор сафарис ххк
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Мат аутдоор сафарис ххк
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрөл олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Зөвшөөрлийн дугаар: ГА-18.006
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2018-02-02
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2018-03-02
Нэвтрүүлэх боомтын нэр: Буянт-Ухаа
Гадаад улсын нэр: АНУ
Буцах