Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Өгөөмөр сэлбэ ХХК
Утасны дугаар: Д.Болд утас:99991970
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Өгөөмөр сэлбэ ХХК
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрөл олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Зөвшөөрлийн дугаар: ГА-18.004
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2018-01-22
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2018-02-22
Нэвтрүүлэх боомтын нэр: Буянт-Ухаа
Гадаад улсын нэр: БНСУ
Буцах