Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн тав лаб
Утасны дугаар: У.Наранцацрал утас:99829714 2017.04.28
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн тав лаб
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрөл олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Зөвшөөрлийн дугаар: ГА-18.002
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2018-01-18
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2018-02-18
Нэвтрүүлэх боомтын нэр: Буянт-Ухаа
Гадаад улсын нэр: Англи
Буцах