Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Мөргөл-Элс ХХК
Утасны дугаар: Л.Энхбаатар 99181969
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Мөргөл-Элс ХХК
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрөл олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Зөвшөөрлийн дугаар: 180041
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2019-02-02
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2019-03-02
Нэвтрүүлэх боомтын нэр: Буянт-Ухаа
Гадаад улсын нэр: БНСУ
Буцах